POKOPE – Prispej

Projektom POKOPE by sme Vás chceli pozvať ku finančnej a materiálnej podpore Komisie pre mládež v Bratislavskej arcidiecéze.

Máte doma napríklad veľa džemu, uhoriek, kompóty, alebo snáď nejaký kvietok? Podeľte sa o to s nami, budeme veľmi vďační.

Akékoľvek otázky alebo dary radi príjmeme na e-mail: info@mladezba.sk alebo na telefónnom čísle 0903 982 638.

Pokiaľ chcete prispieť priamo, môžete tak urobiť na č. účtu IBAN:
SK68 1100 0000 0029 2482 8640

Všetkým prispievateľom veľmi pekne ĎAKUJEME!!!

Ak máte záujem sa pridať do klubu POKOPE, a stať sa pravidelným prispievateľom, môžete vyplniť tento dotazník: