Projekty

Bratislavská animátorská škola

Podľa vzoru a skúseností z ostatných diecéz Slovenska vznikla v roku 2009 aj v našej arcidiecéze animátorská škola – BAŠ-ka, ako základný animátorský kurz, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, aby sa stali účinnými animátormi medzi mladými a deťmi vo vlastných farnostiach, a tak boli dobrou pomocou pre svojho kňaza. BAŠ je akreditovaná Ministerstvom školstva ako ďalšia forma v rámci celoživotného vzdelávania cez ZKSM.

Cliptime – Arcidiecézne stretnutie mládeže

Cliptime je víkendové stretnutie, kedy majú mladí viac času na budovanie spoločenstva – Cliptime vznikol ako čas spájania, spinkovania. Podujatie nadviazalo na tradíciu Vikvetfestu, pričom sa presunulo na vhodnejší čas. Prvý Cliptime sa konal v Marianke v máji 2013, v roku 2014 sa uskutočnil v Šaštíne spolu s národným stretnutím mládeže 7BOLESTNÁ, v roku 2015 v Petržalke spolu s Národným pochodom za život pod názvom Radosť zo života a v roku 2016 opäť v Šaštíne s heslom Otvorené srdce. V roku 2017 sme sa spolu stretli vo Svätom Jure na Cliptime S TEBOU a v roku 2018 sme vytvorili Cliptime zónu BEZ STRACHU v Šaštíne ako súčasť Národného programu Sedembolestnej Panny Márie. V roku 2019 sme sa spolu stretli v Rači. V roku 2022 sa stretneme v máji v Marianke!

Arcidiecézne centrum mládeže

Diecézne centrum mládeže Alstrovej ulici v Bratislave, Rači. Hlavné poslanie centra mládeže sa dá vyjadriť obra­zom prístavu. Logo ACM pripomína veľkú rieku, do ktorej priteká množstvo drobných spletitých prítokov. Na tejto rie­ke centrum má byť prístavom, ktorého poslanie stojí na štyroch základných pilieroch.

Kalendár centra mládeže

Misijný tím mladých

Sme mladí z rôznych spoločenstiev a farností v BA arcidiecéze. Spája nás to, že túžime rozdávať to, čo sme dostali a sprostredkovať mladým okolo seba hlbšie stretnutie s Bohom. Zastrešuje nás Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy KMBA na čele s kňazom otcom Jozefom Pajerským a tímakmi z ACM Vinice – centra pre mládež. V tomto centre (Alstrova 171, BA – Rača) aj budú bývať porady a úvodné zoznamovacie stretnutie.

Pokope

Projektom POKOPE chceme pozvať všetkých Vás – prispievateľov,
návštevníkov, priaznivcov a sponzorov – do podpory aktivít KMBA ako aj
podory arcidiecézneho centra mládeže. Finančná, materiálna, dobrovoľnícka,
či modlitebná pomoc. Toto všetko potrebujeme, aby sme mohli fungovať
i naďalej.

Lifenet

Lifenet je projekt ZKSM, ktorého cieľom je prepájanie spoločenstiev z farností z celej diecézy. Do projektu sú zapojení farskí a dekanátni sieťovači, spolu so zástupcami spoločenstiev, presahujúcich farnosti v našej diecéze.

Animátor Light

Animátor light je kurz pre začínajúcich animátorov. Skladá sa z 3 víkendoviek, počas ktorých účastníci môžu načerpať základné schopnosti animátora. Tento animátor môže potom pomáhať pri príprave birmovancov, prvoprijímajúcich detí, v malých skupinkách, prípadne v iných druhoch služby.