BAŠ – Bratislavská animátorská škola

BAŠka ( Bratislavská animátorská škola), je základný animátorský kurz, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Počas kurzu získajú mnohé zručnosti, ktoré im pomôžu byť dobrou pomocou pre kňaza vo farnosti ako animátori medzi mladými a deťmi. Účastníci sú však tiež formáciou vedení stať sa zrelými mladými ľuďmi, ktorí majú živý vzťah s Bohom.

Práve otvárame nový ročník! Pomôž s propagáciou a stiahni si plagát tu.

BAŠ v skratke slovami mladých:

Chceš zažiť spoločenstvo, spoznať seba a slúžiť druhým? Pridaj sa k nám! Spoznaj bližšie sám seba, prehĺb svoj vzťah s živým Bohom a začni žiť s Ním plán, ktorý pripravil pre Teba! Získaj nové zručnosti, nápady, priateľov a staň sa animátorom!

Štruktúra BAŠky:

Formácia našej animátorskej školy prebieha počas 2 formačných rokov.

  1. Prvý rok je učenícky rok alebo aj iBAŠ (identita a osobná formácia), kde sa počas 8 víkendov a jedného letného týždňa zameriavame na osobné ľudské a duchovné dozrievanie.
  2. Druhý rok je apoštolský rok alebo eBAŠ (evanjelizácia) a počas neho (4 víkendy) sa zameriavame na praktické skúsenosti animátora v službe v teréne medzi ľuďmi.

Aj Ježiš najprv venoval dostatočne dlhý čas vyučovaniu svojich učeníkov, a až neskôr si z nich vyvolil 12 apoštolov, na ktorých potom stála služba Cirkvi. Predtým, než pošleš prihlášku na BAŠku, si teda dobre zváž, či chceš venovať svoj čas tejto takmer 2-ročnej formácii, a či chceš aj čímsi neskôr pomôcť mladým alebo deťom vo vlastnej farnosti.

BAŠ je akreditovaná Ministerstvom školstva ako ďalšia forma v rámci celoživotného vzdelávania cez ZKSM a jej témy sú schválené Radou pre mládež Konferencie biskupov Slovenska.

Plagát na stiahnutie