BAŠ – Témy víkendov

Kurz prebieha počas ôsmich víkendov víkendov v učeníckom roku, tzv. iBAŠ  – je zameraný na identitu jednotlivca. Po ich skončení sa účastník môže prihlásiť na ďalšie 4 víkendy tzv. eBAŠ, ktorá je zamenraná viac na evanjelizáciu a službu. Rozpis tém pre aktuálne prebiehajúci desiaty učenícky ročník Bratislavskej animátorskej školy:

1. víkend: KTO SOM?

2. víkend: KOMUNIKÁCIA

3. víkend: JEŽIŠ MA UZDRAVUJE

4. víkend: NOVÉ SRDCE

5. víkend: BOŽIA LÁSKA

6. víkend: SPÁSA A HRIECH

7. víkend: DUCH SVÄTÝ

8. víkend: SPOLOČENSTVO

Rozpis víkendov pre evanjelizačný ročník Bratislavskej animátorskej školy:

1. víkend: DARY A TALENTY

2. víkend: MOJA FARNOSŤ

3. víkend: EVANJELIZÁCIA A MISIE

4. víkend: PRÁCA A DEŤMI A MLÁDEŽOU