Misijný tím

O nás

Sme mladí z rôznych spoločenstiev a farností v BA arcidiecéze. Spája nás to, že túžime rozdávať to, čo sme dostali a sprostredkovať mladým okolo seba hlbšie stretnutie s Bohom. Zastrešuje nás Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy KMBA na čele s kňazom otcom Jozefom Pajerským a tímakmi z ACM Vinice – centra pre mládež. V tomto centre (Alstrova 171, BA – Rača) aj budú bývať porady a úvodné zoznamovacie stretnutie.

Vízia

Našou víziou je, aby mladí ľudia v BA arcidiecéze poznali Boha a mali s ním živý vzťah. A tiež aj, aby farnosti boli plné života so zapálenými animátormi pre službu.

Poslanie

Napĺňať víziu sme poslaní cez organizovanie obnov pre birmovancov, budovaním animátorských tímov vo farnostiach a misijnou službou na cirkevných školách.