Misijný tím – Kde sme boli

HISTÓRIA:

28. 9. 2016                 Teambuildingová akcia pre študentov malackého Gymnázia v Šaštíne

17. – 19. 3. 2017         Duchovná obnova pre žiakov 8. – 9. ročníka zo Záhoria
7. – 9. 4. 2017             Duchovná obnova pre žiakov 6. – 7. ročníka zo Záhoria
26. – 28. 5. 2017         Duchovná obnova pre žiakov 5. ročníka zo Záhoria
2. – 4. 6. 2017             Duchovná obnova pre birmovancov z Rače

SVEDECTVÁ:

Načerpala som nové sily pre nový život dospelého kresťana a akoby som dospela v tom, že budem pomáhať viac vo svojej farnosti.

(účastníčka Majka)

Volám sa Klára a milujem smiech a radosť! Rada si prečítam dobrú knihu či zahrám na klavíri chválové pesničky. A samozrejme,teším sa z každej maličkosti, ktorú mi Ježiš pošle do všedného dňa!

(animátorka Klára)

Najviac sa nám páčila modlitba príhovoru. Okrem nej však bol aj ruženec, chvály, či adorácia. Tiež sme boli radi, že sme sa naučili modlitbu pred jedlom. Ďalej sa tešíme aj z nových priateľstiev so žiakmi z druhej školy – ZŠ Gbely. Už sa tešíme na ďalšiu obnovu. Pre mnohých z nás to bolo prvé osobné stretnutie s pánom Bohom. Po spovedi, pri modlitbe chvál a modlitbe príhovoru sme takmer všetci od dojatia plakali.

(účastníci)