Misijný tím – Kto sme?

Sme mladí zapálení ľudia, ktorí slúžia pravidelne, či občasne na duchovných obnovách v ACM Vinica, či na misijných výjazdoch. Naša služba spočíva v mnohých oblastiach – či už tých praktických ako varenie, upratanie a pripravenie materiálov, alebo pomocou modlitby, prednášky, či svedectva. Chceš sa k nám pridať? Neboj sa nám ozvať na acm@mladezba.sk