Lifenet

Predseda KMBA: Mgr. Marek Vranka

Laický zástupca: Martin Kocian

Zoznam spoločenstiev v našej arcidiecéze