O nás

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy (KMBA) existuje od roku 2009. Vznikla po niekoľkých víkendoch animátorskej školy (BAŠ), ktoré boli pôvodne v mestečku Svätý Jur. Po istom čase (2011) sa jej pôsobenie dočasne presunulo na Kapitulskú ul. v Starom meste v Bratislave. Aj po vzore iných diecéz na Slovensku sa u nás začali ročne organizovať diecézne stretnutia mládeže – pôvodne Vikvetfest, ktoré sa medzičasom ukončilo a prerástlo do stretnutia Cliptime. Od septembra roku 2015 na Kapitulskej začala fungovať komunita mladých ľudí, ktorí vytvárajú tzv „centrum prijatia“ – miesto, kam mladý človek môže kedykoľvek prísť na čas modlitby, oddychu, rozhovoru či práce a pomoci. V júli 2017 sa centrum mládeže presunulo na Alstrovu 171, BA – Rača

Komisia pre mládež je tvorená kňazmi, ktorí sú zároveň jej zástupcami v jednotlivých dekanátoch, ďalej laikmi, ktorí pomáhajú kňazom pri podávaní informácií a ďalšej organizácii.

Predseda KMBA: Mgr. Marek Vranka

Koordinátor centra pre mládež: Martin Kocian

Dobrovoľník, ktorý venuje rok svojho života pre službu mladým v centre prijatia, sa volá tímak. Žije v komunite, ktorú vedie laik Martin Kocian, spolu sa modlia, jedia, starajú o dom, v ktorom sídli centrum prijatia. Momentálne takto žije tímačka Radka Schestágová.

Kancelária

O administratívne záležitosti, správu financií, registrácie, poštu a rôzne vybavovačky sa starajú zamestnanci v kancelárii, ktorá taktiež sídli v centre mládeže, v BA – Rači. Stretnete tam Sisu Hurbanovú, Máriu Šiškovú a Martina Kociana.

Pri príprave formačných programov BAŠ-ky, stretnutia Cliptime, duchovných obnov Misijného tímu a podobných akcií pomáhajú dobrovoľníci, ktorí obetujú svoj voľný čas a vkladajú ho do týchto diel.