O nás

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy (KMBA) existuje od roku 2009. Vznikla po niekoľkých víkendoch animátorskej školy (BAŠ), ktoré boli pôvodne v mestečku Svätý Jur. Po istom čase (2011) sa jej pôsobenie dočasne presunulo na Kapitulskú ul. v Starom meste v Bratislave. Aj po vzore iných diecéz na Slovensku sa u nás začali ročne organizovať diecézne stretnutia mládeže – pôvodne Vikvetfest, ktoré sa medzičasom ukončilo a prerástlo do stretnutia Cliptime. Od septembra roku 2015 na Kapitulskej začala fungovať komunita mladých ľudí, ktorí vytvárajú tzv „centrum prijatia“ – miesto, kam mladý človek môže kedykoľvek prísť na čas modlitby, oddychu, rozhovoru či práce a pomoci. V júli 2017 sa centrum mládeže presunulo na Alstrovu 171, BA – Rača

Komisia pre mládež je tvorená kňazmi, ktorí sú zároveň jej zástupcami v jednotlivých dekanátoch, ďalej laikmi, ktorí pomáhajú kňazom pri podávaní informácií a ďalšej organizácii.

Predseda KMBA
Laický zástupca
Vdp. Ján Kliment
Martin Kocian
Dekanát BA – STRED
Vdp. Stanislav Čúzy
Dekanát BA – SEVER
Vdp. Peter Kizek
Magdaléna Žitňanská
Dekanát BA – JUH
Vdp. Ján Fábik
Lucia Valjentová
Dekanát MALACKY
Vdp. Roman Bako
Dekanát PEZINOK
Vdp. Miroslav Mika
Dekanát SENEC
Vdp. Michal Fratrič
Ondrej Matulník
Dekanát SENICA
Vdp. Martin Neumann
Stanislav Jánoš
Dekanát SKALICA
Vdp. Marek Budaj
Martina Macejková
Dekanát ŠAMORÍN
Vdp. Tomáš Jendruch
Kristína Kaniková
Dekanát ŠAŠTÍN
Vdp. Vladimír Mikulec
Anna Jurčáková

Dobrovoľník, ktorý venuje rok svojho života pre službu mladým v centre prijatia, sa volá tímak. Žije v komunite, ktorú vedie laik Martin Kocian, spolu sa modlia, jedia, starajú o dom, v ktorom sídli centrum prijatia. Momentálne takto žije tímak Jonáš Čarný.

Kancelária

O administratívne záležitosti, správu financií, registrácie, poštu a rôzne vybavovačky sa starajú zamestnanci v kancelárii, ktorá taktiež sídli v centre mládeže, v BA – Rači. Stretnete tam Sisu Hurbanovú, Máriu Šiškovú a Martina Kociana.

Pri príprave formačných programov BAŠ-ky, stretnutia Cliptime, duchovných obnov Misijného tímu a podobných akcií pomáhajú dobrovoľníci, ktorí obetujú svoj voľný čas a vkladajú ho do týchto diel.