POKOPE – Modlitba

Každý prvý utorok v mesiaci máme adoráciu za mladých našej arcidiecézy. Naša kaplnka je vždy otvorená, aby ste sa mohli prísť stíšiť a pomodliť. Spoločná pravidelná modlitba je súčasťou nášho života.