ACM – Život

Život v Centre mládeže a prijatia je veľa o modlitbe, práci, službe iným, ale aj oddychu . Tímaci majú spolu s tými, ktorí prídu do Centra prijatia, spoločnú rannú a večernú modlitbu, raňajky, obed a večeru. Práce okolo domu a starostlivosť o ľudí napr. aj varením či praním si tímaci vždy podelia. Ten, kto príde do Centra prijatia, má možnosť pomôcť a pridať ruku k dielu, poprípade ak potrebuje čas modlitby v kaplnke, môže sa ostať modliť.

Snažíme sa teda o normálny život, o pravidelnosť, o normálne zatriedenie dňa a týmto životom motivovať aj prichádzajúcich mladých k usporiadanosti.

Tímaci, ktorí tvoria „centrácku komunitu“ , majú tiež pravidelné zdieľania a teambuildingy. Tieto pomáhajú budovať silné vzťahy a tvoriť duchovnú rodinu. Dôležité je zjednocovanie sa v modlitbe, z ktorej čerpajú a môžu vďaka nej slúžiť ďalej.

Bežný deň vyzerá asi takto:

vstávanie podľa potreby

7:30 ranná modlitba

8:00 raňajky

8:30 práca

12:30 obed

13:30 práca

21:00 večerná modlitba

Momentálne v Centre nie je každý deň slúžená sv. omša, preto chodíme zväčša do račianskej farnosti o 6:30/18:00. Pomedzi práce alebo po obede sa spolu porozprávame, zahráme calcetto. Čas oddychu si tímaci prispôsobujú podľa služby, ktorú majú práve na zodpovednosti.

P.S.: slovkom PRÁCA sa myslí varenie, upratovanie, pranie, starostlivosť o záhradku, príprava duchovných obnov, či iných prebiehajúcich projektov.