ACM – Priestory

Vďaka Vám a Vašej pomoci sa nám v ACM Vinica podarilo upraviť záhradu pre mládež, skautov, matky s deťmi a vytvoriť tým priestor na oddych, voľnočasové aktivity a vzdelávanie. Vybudovali sme terasové sedenie prepojené so záhradou, čím vzniklo nové miesto na prednášky, rekreáciu a aktivity zamerané na formáciu mládeže. Srdečne ďakujeme všetkým Vám za vašu pomoc a BSK za finančnú podporu. V našej záhradke ste kedykoľvek vítaní a tešíme sa na Vašu návštevu! Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život