21 DNÍ s Michalom Archanjelom

Vytvorené

Každý z nás vedie boj so zlom – či už si to uvedomujeme, alebo nie. Odráža sa to v každej našejmyšlienke, v rozhodnutiach, slovách a skutkoch. Stále si vyberáme medzi dobrom a zlom. Často všakje pre nás ťažké rozlíšiť, čo je pre nás dobré a čo zlé. Dokonca, a čo je horšie, si niekedy anineuvedomujeme, že sme podľahli plánu zlého a pootvorili sme mu dvierka našich sŕdc, hoci aj úplnoumaličkosťou. Tým pootvorením sme mu dali možnosť konať. Pomaly a nebadane sa to prejavív našich životoch. Napríklad nechuťou žiť podľa Božích pravidiel, nevidíme zmysel života, strácamepokoru, vďačnosť, zdravý úsudok, chuť modliť sa a pomáhať… každý to zažíva inak.

Kniha 21 dní s Michalom Archanjelom môže priniesť veľkú pomoc, nádej a svetlo práve do takýchtosituácií, keď už sme zúfalí a nevládzeme odolávať zlému. Obsahuje totiž návod na to, ako vyhrávaťv týchto našich každodenných bojoch, pretože je o nesmiernej Božej sile a láske, ktorá vždy víťazí. Najej čele je svätý Michal, od počiatku poverený Bohom nám pomáhať bojovať a víťaziť nad zlom. Knihaposkytuje skvelý návod, ako môžeme prosiť svätého Michala o pomoc počas 21 dní a postupne saoslobodzovať od pút, ktoré sme si nasadili našimi prehrami alebo neprajníctvom či preklínaním iných.

Každý modlitbový deň je obohatený staťami zo Svätého písma k danej téme modlitby na rozjímanie.Modlitby sú rozdelené do viacerých cyklov, ktoré nás priblížia k Bohu. Nájdeme tam modlitby zanápravu našich vzťahov s blížnymi, modlitby za naše oslobodenie, veľmi krásne sú aj modlitby zaprijatie úspechu a Božieho plánu v našom živote… Posledný cyklus je o vyhlásení víťazstva nad zlom.Ježiš zvíťazil. Michal zvíťazil nad Luciferom a s jeho pomocou zvíťazíme aj my.

Určite si táto kniha nájde miesto v každej kresťanskej domácnosti a bude veľmi nápomocná každémujej členovi pri prekonávaní prekážok v duchovnej sfére. Za mňa vrelo odporúčam zaobstarať si ju.

Knihu 21 dní s Michalom Archanjelom nájdete na Zachej.sk.

Autorka: Karin Petrušková


Príspevok nemá žiadne komentáre.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.