DVE PERCENTÁ PRE VINICU!

Vytvorené

Pridaj svoje 2% do KOPY! Aj malá čiastka nám pomôže konať veľké veci pre Božie kráľovstvo a pre mladých, ktorí sú nádejou Cirkvi!

Vyhlásenie pre Fyzické osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Postup na poukázanie 2%:

1. Do 15.02. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil alebo si pripravte sami tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

4.Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a správne vyplňte svoje osobné údaje.

5.Skontrolujte, či sa v II. oddieli o prijímateľovi nachádzajú naše údaje.
V prípade, že nie, vypíšte ich nasledovne:

IČO:42 174 392

Obchodné meno: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením,
doručte do 30. 04. 2022 na daňový úrad.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.


Príspevok nemá žiadne komentáre.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.